วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550

when i shoot myself


วันที่ 16 กรกฎาคม 2005

ไม่น่าเชื่อว่าหน้าตาคนเรา
...จะเปลี่ยนไปได้ราวกับนางโจร