วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2555

แดงและขาว กลมและเหลี่ยม

กระเป๋าใส่พาสปอร์ต 4 เล่มของพี่โอ เป็นกระเป๋าแบบเดียวกันใบที่สอง (ใบแรกเป็นของแม่ทะเล) ซึ่งถูกขยายด้านข้างให้กว้างขึ้น แต่ฟังก์ชั่นและรูปแบบยังเป็นเหมือนเดิม คือใช้เสียบพาสปอร์ตฝั่งละ 2 เล่ม เสียบ Bording Pass ด้านละ 2 ใบ กับมีช่องติดซิปสำหรับใส่ธนบัตรหรือตั๋ว หรือเอกสารในการเดินทางที่ไม่อยากให้หล่นหาย

สำหรับพี่โอ เลือกตัวห้อยซิปรูปกล้องถ่ายรูปให้ค่ะ

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2555