วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

Margaret Thatcher: I don't intend to die washing a teacup.

4 ความคิดเห็น:

 1. ขอร่วมแจม

  I am in politics because of the conflict between good and evil, and I believe that in the end good will triumph.

  Margaret Thatcher

  ตอบลบ
 2. ผู้หญิงช่างฝัน

  ตอบลบ
 3. แธตเชอร์เนียนะ?

  ตอบลบ
 4. แน่วแน่ ชัดเจน และมั่นใจ

  ตอบลบ