วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2552

นัดเพื่อน

Start:     Oct 22, '09
End:     Oct 25, '09
Location:     ไม่บอก


ไม่ใช่แค่เพื่อน แต่ยังคิดถึงหลายๆ อย่างที่ปลายทาง
ได้แต่คิดถึงคงไม่มีอะไรดีขึ้นมา จัดจัดเวลาให้ตััวเองไปหาเลยดีกว่า1 ความคิดเห็น: