วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

เดี่ยวเดินเดี่ยว
บ้าง
ก็ดี(นั่งรถไฟคนเดียวจากสุราษฎร์, อาทิตย์ 24 กรกฎาคม 2554 )

6 ความคิดเห็น: