วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ในสวนศรี


Sanctuary ทางจิตใจที่สงบ แต่ไม่เงียบเหงา
แห่งใดแห่งหนึ่ง ในอำเภอนครชัยศรี นครปฐมอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2554

6 ความคิดเห็น: