วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553

ค ล า ย ร้ อ น
ภาพจาก http://postcardsworldwide.wordpress.com/2008/10/28/poland-uae-and-an-elephant-swimming-underwater/มองไปก็คล้ายแมว


8 ความคิดเห็น: