วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2553

แมว (๑)


งีบหลับในท่า "ขดอุ่นในท้องแม่"
บ่ายวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๓


4 ความคิดเห็น: