วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

สีของท้องฟ้าไม่เคยเหมือนเดิมท้องฟ้าด้านทิศตะวันตก เวลาเย็นๆ
ริมหาดบากันเตียง เกาะลันตา ทะเลอันดามัน

12 ความคิดเห็น: