วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

หลงเงา


จันทร์ที่ 20- อังคารที่ 21 มิถุนายน 2554

กลางฤดูฝน แต่บางทีมีแดดจัด
ถ้ามัวแต่หยีตาก็จะมองไม่เห็นเงางามๆ ของกิ่งไม้ใบหญ้า

3 ความคิดเห็น: