วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2553

คน (๒)
ก้มหน้าสูดไอในถุงกาว
เด็กสาวพริ้มตาเพลิน
แม้โลกโหดร้าย-เธอหาได้แคร์


2 ความคิดเห็น: